Selecteer een pagina
De Therapie Hingene Bornem
Rebirthing De Therapie

Wat is Rebirthing?

 

Rebirthing is in hoofdzaak een (yoga) ademhalingstechniek die tot doel heeft op eenvoudige wijze contact te maken met de eigen levensenergie. In praktische zin is het de verbinding van de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme.

Rebirthing gaat er vanuit dat ieder mens in de loop van het leven beperkingen in de ademhaling ontwikkeld. Negatieve ervaringen brengen vaak gevoelens van pijn en stress met zich mee. Wanneer men deze gevoelens niet uit, bijvoorbeeld omdat dat door de omgeving niet wordt getolereerd of omdat de gevoelens als overweldigend worden ervaren, dan heeft dat effect op de ademhaling. Volgens de theorie van rebirthing gaat men op den duur de ademhaling onderbreken, om zo de negatieve emoties niet langer te voelen. Dit kan op korte termijn emotionele verlichting geven, maar door de emoties met behulp van de ademhaling te isoleren zullen de emoties niet verwerkt kunnen worden. De negatieve en onverwerkte emoties verdwijnen hierdoor niet: zij worden enkel buiten het bewustzijn gehouden. Het gevolg is een permanente spanning waarmee men de ademhaling vast zet, die ervoor zorgt dat men zich op de lange termijn minder gevoelig, spontaan en levendig voelt. Deze verstoorde manier van adem halen wordt vaak al in de jeugd ontwikkeld, maar wordt doorgaans niet meer vanzelf afgeleerd. Als men eenmaal volwassen is, heeft men dus nog dezelfde reactiepatronen op negatieve ervaringen en emoties. Daarom hebben volwassenen vaak buitengewoon sterke emotionele reacties op ervaringen die refereren aan een vroegere aanleiding voor onderdrukte gevoelens. Daarnaast kunnen weggestopte emoties volgens het gedachtegoed van rebirthing zorgen voor lichamelijke klachten, die verder geen directe oorzaak lijken te hebben.

Rebirthing richt zich op het bewust worden van de negatieve emoties die men vast houdt, om deze vervolgens te kunnen verwerken en los te kunnen laten. Deze ruimte tot verandering ontstaat door de techniek van het bewust verbonden ademen. Net als Reiki is rebirthing een methode tot persoonlijke groei, maar wordt ook gebruikt als alternatieve therapie.

“Rebirthing” betekend letterlijk herboren worden of hergeboorte. De houding en omgeving van de rebirthing dient ontspanning zoveel mogelijk te bevorderen. Om de bewuste ademhaling op gang te brengen wordt een rebirthing sessie vaak begonnen met een cyclus ademhalingsoefeningen. Sommige rebirthers, zoals rebirthing begeleiders of therapeuten worden genoemd, starten de sessie met behulp van lichaamswerk methoden. Daarna begint de eigenlijke rebirthing: de rebirther vraagt de cliënt zich te concentreren op het lichaam en de ademhaling bewust en verbonden te maken. De cliënt ademt krachtig in, waarbij hij of zij zich voorstelt dat er energie ingeademd wordt. De uitademing is een kwestie van los laten, geholpen door de zwaartekracht gaat dit vanzelf. Er kunnen verdrongen emoties los komen en vergeten herinneringen kunnen zich aandienen. Het is belangrijk dit vanuit aanvaarding te ervaren en te uiten, zonder te oordelen. Vanuit deze basis heeft iedere rebirthing sessie zijn eigen verloop. De rebirther ondersteund de cliënt tijdens de rebirthing door onder andere het geven van aanwijzingen en aanmoedigingen, en laat zich daarbij leiden door de ervaringen van de cliënt. Wanneer de rebirthing is afgerond ervaart de cliënt vaak ontspanning en helderheid van geest. Samen met de rebirther neemt men de tijd om de gedane rebirthing een plek te geven en terug te keren naar het normale bewustzijn.

Afhankelijk van het karakter van de rebirthing en het aantal sessies, worden er soms ook therapeutische gesprekken voor en na de rebirthing gevoerd. Hoewel iedere rebirther een eigen stijl ontwikkeld heeft, blijft de basis van de ademhalingstechniek hetzelfde.

Bij welke klachten?

Rebirthing wordt vaak ingezet bij lichamelijke of geestelijke spanning en stress. Ook lichamelijke klachten, waarvan de oorsprong moeilijk te vinden is, worden door middel van rebirthing behandeld. Daarnaast wordt rebirthing ook ingezet als inzicht gevende therapie met als doel persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
Hoeveel sessies er bij rebirthing nodig zijn is afhankelijk van de doelstellingen die de cliënt overeenkomt met de rebirther. Als gemiddelde kan men uitgaan van 5 tot 10 sessies. Een rebirthing sessie duurt gemiddeld tussen de 1 en 2 uur.