Selecteer een pagina
De Therapie Hingene Bornem
Psycho Energetica De Therapie

Wat is Psycho- Energetica?

Psycho verwijst naar het Griekse woord Psyché: de Ziel, het meest wezenlijke aspect van de mens. Energetica verwijst naar het Griekse woord energein: verwerkelijken. Psycho-Energetica betekent dus de realiteit van de Ziel met als centrale vraag: hoe kan de Ziel, het meest wezenlijke van mezelf, zich in de realiteit verwerkelijken? Het gaat om het geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden voor het optimaal functioneren van de menselijke psyché en dat in zijn meest integrale en multi-dimensionele vorm.

Waarom is Psycho-Energetica belangrijk?

We leven in een tijd waarin we voor grote wereldwijde uitdagingen staan. Terrorisme, economisch-financiële problemen, de voedsel- en energiecrisis, hoge zelfmoordcijfers, armoede en ziektes tonen aan dat we steeds meer losgekoppeld zijn van onszelf, van anderen en van de omringende wereld. We bevinden ons zozeer in een collectieve staat van vervreemding dat een crisis ontstond die veel mensen wakker schudde. Veel mensen zijn nu klaar voor verandering en transformatie. Een groeiend aantal mensen vraagt zich af wat telt en bezit zich over het heroriënteren van hun leven. Dit bewustzijn leidde tot een groeiende nood aan begeleiding op een ruimere, Multi- dimensionele niveaus. Meer bepaald: identiteit, missie en ziel

Wanneer we in de wereld staan met een nieuwe betrokkenheid, dan ervaren we snel een stroom waar dingen spontaan gebeuren. Daarvoor moet u op tijd leren voorvoelen. Van hieruit kunt u co- creatief handelen. Dit kan alleen vanuit een centrum, een aanwezigheid, een volheid, een verbondenheid die de persoonlijkheid overstijgt. Dit zijn de sleutelkwaliteiten waarvan we merken dat ze een verschil maken bij het aansturen van succesvolle teams, organisaties of projecten.

Je onderzoekt de werkelijkheid onbevangen, zonder dogma of aanname. Vanuit uw ervaringen bouwt zich langzaam een toestand van verruimd bewustzijn en intens verdiepte kennis op. Tijdens de oefeningen en toepassingen wordt u verbonden met uw eigen doorvoeling en lichamelijke ervaringen.

Wanneer u de Multi-dimensionele werkelijkheid waarin wij leven kunt waarnemen, zowel op grond- stoffelijk, psychologisch, mentaal en subtiel-energetisch vlak, leert u gaandeweg de impact van de transformatiekracht van de bezielingsenergie op de materie ervaren. Dit proces gebeurt niet door te focussen op hogere energieën, bronnen van licht en wijsheid buiten onszelf. Het aandachtspunt is wel het herkennen van uw schaduw, de integratie van afgesplitste en ontkende aspecten van het Zelf en het doorleven van het Totaal Mens Zijn.

Tijdens de oefeningen brengt u beweging in verschillende stagnerende aspecten van uw menselijk functioneren. Zo brengt u de energie weer in beweging, u neemt uw leven in handen en doorbreekt de grenzen van afscheiding en ontkenning.